Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti » Amed Patent Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti; Resmi Ücret + Harclar: 419.49 TL + (KDV)+ Hizmet Ücreti: 99 TL+ (KDV) =Toplam: 518.49 TL+ KDV’ dir.
Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

Marka: Etkin Patent

Resmi Ücret + Harclar:₺419.49 + (KDV)

Hizmet Ücreti:₺142.37 + (KDV)

Toplam: ₺561.86 + (KDV)

Sepete Ekle

Marka Tescil başvurusu eksiksiz yapılmış ve/veya eksiklikleri tamamlanmış, süresi içinde itiraz olmamış ve/veya üçüncü taraflarca yapılan itirazlar reddedilmiş ve süresi içinde marka tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belge ve bilgi dahil noksan belgeleri Türk Patent ve Marka Kurumu' na teslim edilmiş bir başvuru, tescil edilerek Sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır. Başvuru sahibine verilmek üzere, Marka Tescil Belgesi düzenlenir.

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili, Marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.

Markanın ayırt edici olmayan bir unsur içerdiğinin tespit edilmesi ve bu unsurun markada yer almasının marka koruması kapsamında şüpheye yol açabilecek olması halinde, Türk Patent ve Marka Kurumu, inhisari hak sağlamayan bu tür unsurları, başvurunun bültende yer alan yayımında ve tescil belgesi üzerinde açıkça belirtir. Bu şekilde yapılan yayın kararına karşı başvuru sahibi itiraz edebilir.

Marka Tescil belgesi üzerine tescil ve koruma sağlanan emtia listesi de yer almaktadır. Ayrıca marka tescil belgesi üzerinde marka örneği (logo) dahil hiç bir değişiklik isteği kabul edilmez. Marka tescil belge üzerindeki emtia listesine ilave herhangi bir mal ve hizmet grupları ilave edilemez ancak arzu edilmesi halinde kayıtlı emtiaların bir kısmı için iptal/feragat istenebilir.

Marka tescil belgesi on yılda bir süresi içinde yenileme ücretleri ödenmek şartıyla yenilenebilir. Marka tescil başvuru tarihi itibariyle on yılın bitimine altı ay kala yenileme işlemleri yapılabilir. On yılın bitiminden sonraki altı ay içinde cezalı ücret ödemek koşuluyla marka tescil belgesi yenilenir. Bu sürelerin aşımı halinde marka hükümsüz kalır. Ancak marka tescil belgesi yenileme yapılmasa dahi sonraki iki yıl içinde ilgili markayı kullanmak koşuluyla üçüncü taraf marka tescil başvurularına itiraz edebilir.

Devir, intikal, unvan veya nev'i değişiklikleri, marka tescil belgesinin kaybı gibi benzeri hallere ilişkin olarak, talep üzerine tescil belgesinin yeniden düzenlenerek marka sahibine gönderilebilmesi için tescil belgesi düzenleme ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Marka Belge Düzenleme Ücreti Fiyatlarının Ayrıntıları Şu Şekildedir;

Hizmetin TürüResmi Ücretler+HarçlarHizmet FiyatlarıToplam
Marka Tescil Belge Düzenleme Ücreti495 TL (KDV Dahil)99 TL+KDV612 TL (KDV Dahil)

Marka Tescil Belgesi Düzenlenmesi İçin İstenen Belgeler;

1 Marka Tescil Belgesi Ücretinin Gösterir dekont ve/veya ödeme bilgileri

2 Vekaletname ( Noter tastiği gerekmez. E-posta ve/veya Faks üzerinden gönderilebilir. )