CE Belgesi » CE Sertifikası » CE İşareti Amed Patent, CE belgesi, CE sertifikası, CE İşareti teknik dosya hazırlama, danışmanlık ve belgelendirme işlemlerini bulabilirsiniz.
CE Belgesi » CE Sertifikası » CE İşareti
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız Diyarbakır Elazığ Yolu 21010 Geyiktepe/Yenişehir/Diyarbakır +90 212 212 35 17 Amed Patent Logo

CE Belgesi

CE Belgesi Amed Patent, CE belgesi, CE sertifikası, CE İşareti teknik dosya hazırlama, danışmanlık ve belgelendirme işlemlerini bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori : Kalite,  Kategori :  CE İşareti  Tarih :  13.6.2017       Google Plus      
Diyarbakır Elazığ Yolu 21010 Geyiktepe/Yenişehir/Diyarbakır +90 212 212 35 17 Amed Patent

Amed Patent Logo

CE Belgesi Amed Patent

Avrupa Birligi pazarında satılacak bir ürünün eger Avrupa Birligi Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giriyorsa CE Markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. "CE" Markası adını Fransızca "Avrupa´ya Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européene" kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Bu düzenleme, üreticilerin CE işaretini ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde kullanmalarını zorunlu kılmaktadır.

 

CE işareti (CE Belge,C Belgesi,CE Sertifikası,CE Belgesi,CE Belgelendirme)üreticilere, ürünlerinin bazı standartlara ve gereksinimlere uygunlugunu saglama yükümlülügünü verirken kullanıcılarında ürünün temel kalite ve güvenlik standardlarına uydugunu bilmesini saglar. CE Markası (CE Belge,C Belgesi,CE Sertifikası, CE Belgesi,CE Belgelendirme) pek çok kullanıcı tarafından bir kalite sembolü olarak bilinmektedir, CE İşareti (CE Belge,C Belgesi,CE Sertifikası,CE Belgesi,CE Belgelendirme), ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diger bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

 

CE Sertifikası (Markası,CE Belge,C Belgesi,CE İşareti,CE Belgesi,CE Belgelendirme) Avrupa Birligi´nde üretilen ve AB Direktiflerinden birinin veya birkaçının kapsamına giren tüm ürünler için bir zorunluluk oldugu gibi AB üyesi olmayan ülkelerdeki ürünlerin AB içerisinde satılabilmesi için de gereklidir. Bu nedenle CE Sertifikası (Markası,CE Belge,C Belgesi,CE İşareti,CE Belgesi,CE Belgelendirme) AB dışında üretilen ürünler için de bir "Pasaport" niteligindedir.

 

Neden CE Belgesi  (Markası,CE Belge,C İşareti,CE İşareti,CE Belgesi,CE Belgelendirme)


 CE Belgesi (Markası,CE Belge,C İşareti,CE İşareti,CE Belgesi,CE Belgelendirme) AB'nin uyulması mecburi olan bir takım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur.

Amed Patent, Kalite Yönetim Sistemleri danışmanları tarafından hazırlanan ISO Nedir, ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi' nin kurulumu, ISO 9001 Kalite Danışmanlık hizmetlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, CE Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi danışmanlık ve belgelendirme ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

1996 yılı başında AB ile ülkemiz arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği tarım ürünleri dışında malların serbest dolaşımını öngörmektedir. Ülkemiz Gümrük Birliği ile AB ile ilişkilerinde 3. ülkelerden farklı bir konum kazanmıştır. Bu farklılık AB'ye üye ülkelerle mal satışında tam rekabete girmemizin yanı sıra, mal üretiminde de Birlik içerisinde belirlenmiş standartların Türkiye açısından da zorunluluk haline gelmesidir. Bu kapsamda Türkiye'de CE belgesi süreci üretimin ayrılmaz bir parçası olmuştur, ve bu şekilde Türk malının kalitesini yükseltecektir.


Bu aşamada, Türkiye'de 23 ürün grubunun üreticileri için önceleri sadece AB'ye ihracatta zorunlu olan CE işareti (Markası,CE Belge,C Belgesi,CE Belgesi,CE Sertifikası,CE Belgelendirme) bu tarihten itibaren ülkemizde piyasaya arz edilecek ürünler için de zorunlu hale gelecektir.

 

CE İşareti (Markası,CE Belge,C Belgesi,CE Belgesi,CE Sertifikası,CE Belgelendirme) Olmazsa Ne Olur?


CE İşaretinin(belgesinin) zorunlu olduğu 23 ürün grubu dahilinde ki tüm ürünlerin CE İşareti (belgesi) olmadan AB'ye ihracatı mümkün değildir. Türkiye'de ise son yasal değişikliklere göre ürünün CE işareti (belgesi) taşıması zorunlu hale gelmiştir. Bu zamanla tüm CE işareti (belgesi) zorunlu olan ürünlere getirilecektir.

 

Üçüncü Ülkelerden İthalatta CE İşareti (Markası,CE Belge,C Belgesi,CE Belgesi,CE Sertifikası,CE Belgelendirme)


3. Dünya ülkesindeki bir imalatçı aynı Üye Ülke dahilindeki bir imalatçı gibi ürünü AB pazarına sürerken CE işareti (belgesi) almak zorundadır. Yeni Yaklaşım Direktiflerine göre ürününü tasarlamalı, üretmeli ve gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerini gerçekleştirmelidir.

 

Eğer üretici ya da üreticinin temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Yani 3. ülkelerden yapılan ithalatlarda CE İşareti (belgesi) sorumluluğu ithalatçı firmaya aittir. Bir başka deyişle, firmalar ithal ettikleri ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

 

CE İşareti (Markası,CE Belge,C Belgesi,CE Belgesi,CE Sertifikası,CE Belgelendirme) Nasıl Alınır?


Ürünlerin CE işaretli (belgesi) olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden üretici sorumludur. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur :

 

Düşük riskli ürünler : Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

Bu arada Amed Patent iştiraki olan Etkin Patent tarafından hazırlanan CE Belgesi ‘ nide incelemenizi öneriyoruz.


Yüksek riskli ürünler : Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar.


CE İşareti gerektiren ürün grupları ile Türkiye'de bu ürün gruplarına ilişkin AB mevzuatının uyumundan sorumlu kuruluşlar aşağıdaki tabloda yeralmaktadır.

CE Belgesi

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu
MUTLU MÜŞTERİLER
Bekan Sigorta olarak bizi ; “MARKA VE PATENT” ile bizleri tanıştıran, yaptığımız işte “FARKINDALIK” Yaratmamıza destek olan, Güncel değişiklikleri tarafımıza anında ileterek, canlı kalmamızı sağlayan, birlikte çalıştığımız her alanda, “VİZYONUMUZA” katkıda bulunan ETKİN PATENT AİLESİNE sonsuz teşekkürler.


E-Bülten