Patent Başvurusu Nasıl Yapılır » Patent Alma » Patent Tescil Patent Başvurusu Nasıl Yapılır; Patent alma, Patent başvuru formu, belgeler, Patent başvurusunun nasıl hazırlandığına dair ayrıntılı bilgiler Amed Patent'de!
Patent Başvurusu Nasıl Yapılır » Patent Alma » Patent Tescil
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız Diyarbakır Elazığ Yolu 21010 Geyiktepe/Yenişehir/Diyarbakır +90 212 212 35 17 Amed Patent Logo

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır Patent Başvurusu Nasıl Yapılır; Patent alma, Patent başvuru formu, belgeler, Patent başvurusunun nasıl hazırlandığına dair ayrıntılı bilgiler Amed Patent'de!
,  Ana Kategori : Patentler,  Kategori :  Patent  Tarih :  13.6.2017       Google Plus      
Diyarbakır Elazığ Yolu 21010 Geyiktepe/Yenişehir/Diyarbakır +90 212 212 35 17 Amed Patent

Amed Patent Logo

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır Amed Patent

Patent Başvurusu yapmadan önce Türk Patent ve Marka Kurumu ve BURADAN görebileceğiniz diğer uluslararası Patent ofislerinin patent veritabanı üzerinde sorgulama ve araştırma yapmanız oldukça yararlı olacaktır.

 

TPE nezdinde yapılan patent başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır:

 Başvuru formu
Başvuru ücreti dekontu
Tarifname
İstemler
Özet
Teknik Resimler (zorunlu değil)

 

Söz konusu başvuru unsurlarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:

Amed Patent' in detaylı açıkladığı  Patent Nereden ve Nasıl Alınır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı, mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

 

Amed Patent | Başvuru Ücreti

Başvuru ücreti, başvuru ile birlikte ödenmektedir.
Normal (rüçhansız) başvuru ücreti ve Rüçhanlı başvuru ücretlerini BURADAN inceleyebilirsiniz.
Başvuru esnasında tarifname takımı İngilizce, Almanca, Fransızca dillerden birisi ile verilmeli ve süresi içinde ilgili ücretleri ödenmek koşuluyla Türkçe çevirileri Türk Patent ve Marka Kurumu'na verilmesi gerekmektedir.

 

Amed Patent | Tarifname

Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı önemli bir kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık (hiçbir şey gizlenmeden) ve ayrıntılı olmalıdır.

 

Çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılmalıdır.

Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olmalıdır.

Tarifnamenin ilk sayfasından başlamak üzere her bir sayfanın altına ilgili sayfa numarası yazılmalıdır.

Her bir sayfada satır numaralandırması yapılmalıdır.

Tarifname sayfaları iki nüsha halinde hazırlanmalıdır.

Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşması tavsiye edilir:

 

Buluşun ilgili olduğu teknik saha

Buluşun ne ile ilgili olduğu, bu kısımda kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir.
Örnek: Buluş, ................. ile ilgilidir.


Amed Patent | Tekniğin Bilinen Durumu

 

Buluşun araştırılması, incelenmesi ve anlaşılması için, yurt içi ve yurt dışındaki benzer buluş, teknoloji ya da ürünler tarifnamenin bu kısmında anlatılmalıdır. Anlatılacak benzer buluş/teknoloji/ürünler, patent başvurusu/belgesi koruması kapsamında olan yenilikler olabileceği gibi, herhangi bir koruma kapsamında olmayan, ancak piyasada kullanımda olan teknikler de olabilir.

 

Amed Patent | Buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemler

Bir önceki bölümde anlatılan buluşun, tekniğin bilinen durumundaki (mevcut) teknoloji ya da ürünlere göre getirdiği yenilikler, sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemler anlatılmalıdır. Bu kısım için özellikle ayrı bir bölüm oluşturulmasına gerek yoktur. Bir önceki bölümle beraber de anlatılabilir. Önemli olan, buluşunuzun çözdüğü problemlerin ve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konmasıdır.

 

Şekillerin açıklaması (başvuruda resim sayfaları varsa)

Başvurunuzda resimler bulunuyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste halinde verilmelidir.

Şekillerdeki referansların açıklaması (başvuruda resim sayfaları varsa)

 

Şekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikler gibi unsurlar için verilen numaralara, referans numaraları denir. Bu kısımda, referans numaraları ve açıklamaları aşağıdaki örnektekine benzer şekilde (hangi referansın hangi parça/özellik için kullanıldığı) bir liste halinde belirtilmelidir. Her parça/özellik için, farklı bir referans verilmelidir. Ayrıca, verilen referanslar tarifnamenin her yerinde söz konusu parça/özellik için kullanılmalıdır.

 

Buluşun açıklaması (başvuruda resim sayfaları varsa parça numaralı anlatım)

 

Şekil ve referansların açıklanmasından sonra, (teknolojik bilginin yaygınlaşmasını sağlamak için) buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır. Bu anlatım sırasında, daha önce numara verilen çalardan/özelliklerden bahsedildikçe, hemen devamında parantez içinde ilgili referans numarası da yazılmalıdır.


Amed Patent tarafından hazırlanan Patent Nedir başlıklı yazımızı, İNDİRİMLİ Patent fiyatlarını ve Faydalı Model Ücretleri başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.
 

Amed Patent | Buluşun sanayiye uygulanma biçimi

Buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde yararlanılabileceği gibi konular belirtilmelidir.

 

Amed Patent | İstemler

İstemler, buluşun koruma talep edilen unsurlarının (sadece korunmak istenen özelliklerin) belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle, koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması istenen özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz.

 

İstem sayfası yeni bir sayfada başlayacak şekilde, çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılarak düzenlenmelidir.
İstem sayfasının başına “İSTEMLER” yazılmalıdır.
Her bir sayfanın altına ilgili sayfa numarası (istem sayfaları, tarifnamenin son sayfasından sonra gelen numara ile numaralandırılır) yazılmalıdır.

 

Her bir sayfada satır numaralandırması yapılmalıdır.
İstem sayfaları iki nüsha halinde hazırlanmalıdır.
İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka açıklanmış olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, istemler, tarifnamede anlatılan buluşun kapsamını aşamaz (tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez).

 

İstemler, buluşa konu olan temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istem ve bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikleri içeren bağımlı istemler şeklinde düzenlenmiş olmalıdır. Bir patent başvurusunda ana (bağımsız) istem bulunması zorunludur, ancak bağımlı istem bulunması zorunlu değildir (bir başvuruda sadece bir istem bulunuyorsa, bu istem bağımsız istemdir). Her iki tür (bağımsız-bağımlı) istem de birden fazla olabilir. İstem sayısı, buluş özelliklerini ayrıntılı şekilde belirtecek sayıda olmalıdır. Birden fazla istem olması durumunda, tüm bağımsız ve bağımlı istemler kendi aralarında en uygun biçimde gruplandırılmalı ve her istem sırasıyla numaralandırılmalıdır (1, 2, vb.).

 

Başvuruda bağımlı istem ya da istemler kullanıldığı durumlarda, başlangıç kısımlarında bağlı bulunduğu isteme atıfta (“İstem .....'deki ......” şeklinde) bulunulmalıdır. Daha sonra (“olup, özelliği” ifadesinden sonra) korunmak istenen alt teknik özellikler belirtilmelidir.

 

Her istem (bağımsız ya da bağımlı) iki parçalı şekilde yazılmalıdır. Birinci kısım, “olup, özelliği” ifadesinden önce gelen kısım olup, burada tekniğin bilinen durumu ifade edilir. Diğer bir ifadeyle, bu kısımda buluş, genel çerçevesi (buluş adı, amacı veya özellikleri) ile belirtilmelidir. İkinci kısım ise, “olup, özelliği” ifadesinden sonra gelen kısım olup, burada da yeni ve koruma talep edilen teknik özellikler belirtilir.

 

İstemler, ürün ve yöntem (metot) istemi olmak üzere iki çeşittir. Ürün isteminde, ürünün sahip olduğu parçalara vurgu yapılmalıdır. Yöntem isteminde ise, yönetimin işlem adımlarına odaklanılmalıdır.


Amed Patent | Ürün İstemleri

1 Örneğin Buluş, buzdolapları için yumurtalık olup, özelliği; birbiri üzerinde yatay hareket edebilen üst yumurtalık (1) ve alt (2) yumurtalık ile farklı uzunluktaki üst yumurtalık ayağı (4) ve alt yumurtalık ayağına (5) sahip olmasıdır.

Örneğin, İstem 1'deki üst yumurtalık (1) olup, özelliği; herhangi bir bölgesinde tutma çıkıntılarına (7) sahip olmasıdır.

 

Amed Patent | Yöntem (metot) istemleri:

1 Örneğin Buluş kapı üretim yöntemi olup, özelliği;

 ahşap malzemenin kesilmesi,
kesilen malzemenin boyanması,
boya kuruduktan sonra kapı üzerine yapıştırıcı sürülmesi,
kaplama malzemesinin yapıştırıcının üzerine konması,
kapının preslenmesi,işlem adımlarından oluşmasıdır.

İstem 1'deki ....... işlem adımı olup, özelliği; ...............

İstem 1'deki kapı üretim yöntemi olup, özelliği; ...............

Amed Patent' in hazırladığı Patent Nedir, online marka patent tescil sayfamızı, Faydalı Model Başvurusunun nasıl yapılacağını, Patent Haklarını  başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz.

Ürün istemlerini yazarken, (bir üretim yöntemi istemi yazar gibi) buluşun çalışma şeklini, işleyişini veya üretim sürecini anlatan ifade şekilleri kullanılmamalıdır. Bunun yerine, ürünün sahip olduğu parçalar veya özellikler vurgulanmalıdır. Mesela, “............ parçası sayesinde düşürülmesidir.” Gibi bir ifade yerine, ürün parçasına vurgu yapan “............ düşürülmesini sağlayan .......... parçasına sahip olmasıdır.” ifadesi kullanılmalıdır.

 

İstemlerde buluşun teknik özelliklerinden bahsedilmelidir. İstemler, sadece teknik yönü bulunmayan özellikler (erişilmek istenen bir sonuç ya da buluşun sağladığı fayda vb.) ile tanımlanamaz. Mesela, buluş konusu bir şemsiye olsun. Bu durumda, tek başına “yağmurdan korunmak” istemler ile korunamaz. Bunun yerine, yağmurdan korunmayı sağlayan teknik özellikler/parçalar istemlerde belirtilmelidir. Söz konusu özellik ve parçalardan bahsedilirken, bu özelliklerle/parçalarla birlikte, amaçlanan sonuç ve sağlanan fayda da belirtilebilir (“yağmurdan korunmayı sağlayan ............ parçalarına sahip olmasıdır” şeklinde).

 

İstemler açık şekilde anlaşılır yazılmalıdır. İstemler, sadece tarifnameye ya da resimlere atıf yapılarak açıklanamaz. Her özelliğin ya da parçanın ismi (varsa referansı ile birlikte) açık şekilde yazılmalıdır. Mesela, istemlerde bir borudan bahsedilecek olsun. Tarifnamede bu boru, metal olarak belirtilmişse, istemlerde “tarifnamedeki gibi bir boru” denemez. Bunun yerine açık şekilde, “metal boru ......” ifadesi kullanılmalıdır.

 

İstemler tek cümle olarak yazılmalıdır. Nokta (.) ve iki nokta üst üste (:) gibi noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Bunun yerine, gerekiyorsa virgül (,) ve noktalı virgül (;) gibi noktalama işaretleri kullanılmalıdır.


Amed Patent | Özet

 

Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır. Özet, tercihen 50-100 arasında kelimeden oluşur.
Özet, koruma kapsamının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

Özet sayfası yeni bir sayfada başlayacak şekilde, çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılarak düzenlenmelidir.
Özetin en başına “ÖZET”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve tarifnamenin başındaki başlıkla aynı olmalıdır.

 

Her bir sayfanın altına ilgili sayfa numarası (özet sayfası, istemlerin son sayfasından sonra gelen numara ile numaralandırılır) yazılmalıdır.

 

Özet sayfasında satır numaralandırması yapılmalıdır.
Özet sayfaları iki nüsha halinde hazırlanmalıdır.


Amed Patent | Resimler

 

Tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Başvurularda resim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak, buluşun anlaşılmasını kolaylaştırması bakımından, başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir.

 

Resimler, çizim aletleri (elle çizilirse) ile ya da bilgisayar programları ile çizilen teknik resimler olmalıdır. Fotoğraf vb. resim olarak kabul edilmemektedir. Akış şemaları ve diyagramlar teknik resim olarak kabul edilmektedir.

 

Resim sayfası yeni bir sayfada başlayacak şekilde, çizgisiz A4 kağıdının bir yüzü kullanılarak düzenlenmelidir. Resim sayfalarının numaralandırılması, diğer sayfalarınkinden farklı olmalıdır. Bu numaralandırma, “o sayfanın numarası / toplam resim sayfası sayısı” şeklinde olmalıdır. Mesela, toplam üç resim sayfası varsa, sayfa numaralandırması sırasıyla “1/3, 2/3, 3/3” şeklinde olmalıdır.

 

Resim sayfalarında satır numaralandırmaları (5-10-15-...) bulunmamalıdır.
Her sayfada birden fazla şekil bulunabilir. Her şeklin altına numarası yazılmalıdır (“Şekil 1” vb.). Bu şekillerin açıklaması tarifnamede yer almalıdır.

 

Tarifnamede verilen tüm referans (parça) numaraları şekillerde gösterilmelidir. Tarifnamede bulunmayan referans numaraları, resimlerde de bulunmamalıdır.

 

Resimlerde yazılı ifade (şekil ve referans açıklamaları) kullanılmamalıdır. Yazılı ifadeler yerine, tarifnamede belirtilen referans işaretleri (“1” vb.) (oklar yardımıyla) ve şekil numaraları (“Şekil 1” vb.) kullanılır. Sadece kaçınılmaz durumlarda, tek kelimeyi (su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti vb.) geçmeyecek şekilde ve akış şemalarında yazılı ifadeler kullanılabilir.

 

Resimlerde renk ve gölgelendirme kullanılmaz. Resimlerdeki çizgiler, siyah dışında renk kullanılmadan yeterli koyulukta çizilmelidir. Şekillerin içi boyalı, gölgeli, siyah veya başka bir renk ile dolu olmamalıdır. Bunun yerine, kesit çizgileri kullanılabilir.

 

Resimler ve detayları, üçte iki oranında küçültmede görülecek büyüklükte olmalıdır. Resimler sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa dışına taşacak kadar büyük çizilmemelidir.

 

Resimlerde buluşla ilgili olmayan gereksiz çizimler (çerçeve vb.) bulunmamalıdır.
Buluş açısından zorunlu değilse, resimlerde ölçülendirme kullanılmamalıdır.
Resim sayfaları iki nüsha halinde hazırlanmalıdır.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu
MUTLU MÜŞTERİLER
Etkin patent ile çalışmaya başladığımız günden bu güne marka tescil başvuru öncesi yapılan araştırma ve sorgulama işlemleri, marka başvuru ve muhtemel sonuçları hakkındaki bilgileri , strateji geliştirme anlamındaki işlemlerimizi kendileri takip etmekte. Kendilerinin yönlendirmeleri ve iş takibi konusunda oldukça verimli sonuçlar alınmakta. Kendileri ile çalışmaktan son derece memnunuz


E-Bülten